δράσεις

  • Ατομικές συνεδρίες και ομάδες σωματικής ψυχοθεραπείας
  • Εργαστήρια και σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης με βάση τη   σωματική  ψυχοθεραπεία και με τη χρήση θεραπευτικών εργαλείων όπως χρώμα, κίνηση, χορός,  όνειρα,  παραμύθια, δημιουργική και θεραπευτική γραφή
  • Εργαστήρια και σεμινάρια σε συνεργασία με θεραπευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Σχεδιασμός και οργάνωση σεμιναρίων για τρίτους, υποστήριξη σε θέματα ταυτότητας, οράματος και υλοποίησης