Βιωματική Εμπειρία Ενσωμάτωσης Ρόλων

ο γελωτοποιός, Αγάπη Γεγησιάν
ttt

ο γελωτοποιός, Αγάπη Γεγησιάν

Ένας ρόλος είναι μια αφήγηση. Μια αφήγηση που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο ηθοποιός καλείται αυτόν τον χρόνο να τον συμπτύξει στο εδώ και στο τώρα και την αφήγηση να την μετουσιώσει σε ερμηνεία. Σε αυτή την μεταμόρφωση του αφηγηματικού λογού σε ερμηνευτικό, ο ηθοποιός είναι ταυτόχρονα δοχείο και περιεχόμενο.

Καλείται να προσεγγίσει, να κατανοήσει, να ψυχογραφήσει και να ενσωματώσει τον ρόλο στο είναι του. Η ενσωμάτωση είναι πάντα τριγωνική, εμπεριέχει νου, σώμα, συναίσθημα.

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να εξερευνήσουμε μια σειρά από εργαλεία που βοηθούν τον ηθοποιό να πλοηγηθεί με συνέπεια με βάση την αφήγηση και να κτίσει τον χαρακτήρα και στα τρία επίπεδα. Θα μελετήσουμε τρόπους διαμόρφωσης του ψυχογραφήματος του ρόλου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών στο ίδιο το σώμα.

Ποιές ερωτήσεις και ποια στοιχεία πρέπει να συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας; Πώς ξεκινάμε από τα γεγονότα και πώς μαθαίνουμε να τα χρωματίζουμε; Πώς αναγνωρίζουμε τα αποθέματα και τις άμυνες του χαρακτήρα; Πώς αναγνωρίζουμε τις εσωτερικές δυναμικές και τις δυναμικές που διαμορφώνει με τους άλλους χαρακτήρες; Πως ο ερμηνευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόσωπο, το βλέμμα, την κίνηση αλλά και την ίδια την στάση του σώματος για να μετουσιώσει την αφήγηση. Πως το σώμα γίνεται η άγκυρα για να συνδεθεί με το ρόλο και ταυτόχρονα κα αποσυνδεθεί όταν χρειαστεί.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s